โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร พนักงานบัญชี กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนณัฏฐเวศม์ - ชลบุรี

โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา - กรุงเทพมหานคร ครูประจำชั้น

โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา - กรุงเทพ

โรงเรียนพร้อม - กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสยามสามไตร - กรุงเทพ

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา - กรุงเทพ

โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี - กรุงเทพ

โรงเรียนแสนสุขสม - กรุงเทพ

โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ - กรุงเทพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา - กรุงเทพ

โรงเรียนฐานชีวา - พระนครศรีอยุธยา

Kidkudo by Dr. Hui & Dr. Fai - กรุงเทพ

John Wyatt Montessori - กรุงเทพ

โรงเรียนเบญจศึกษา - ชลบุรี

โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล (ครูประจำชั้น) - ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนสมบุญวิทย์ - กรุงเทพฯ

โรงเรียนกวดวิชาอินจีเนียส (ครู) - สระบุรี

โรงเรียนเพลินพัฒนา - ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร

Mulberry House International Preschool - กรุงเทพ

โรงเรียนเซนต์แอนโทนี - ฉะเชิงเทรา

Mild Land Co., Ltd. - ปทุมธานี

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด - กรุงเทพมหานคร

บริษัท มอมมี่ แอนด์ มี 2019 จำกัด - กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสกุลศึกษา - นครราชสีมา

โรงเรียนทอสี - กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนจินดามณี - กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน - กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น - เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย - ชลบุรี

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเมโลดี้ส - กรุงเทพมหานคร

Scrambled Art Children Process Art Club - กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (O-PLUS) - กรุงเทพมหานคร

Kido - กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ - นครราชสีมา

โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ - กรุงเทพ

โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร (ผู้จัดการ) - กรุงเทพ

โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร - กรุงเทพ

โรงเรียนไทยคริสเตียน - กรุงเทพ